Laajan kohderyhmän siunaus ja kirous.

Markkinointia tehdessä kohderyhmän rajaaminen on tärkeää. Mutta se ei ole aina niin yksinkertaista.

Jos tuotteellasi tai palvelullasi on tarkasti rajattu yleisö, voit olla tyytyväinen – markkinointisi kohdentaminen on helpompaa. Valitset sopivat mediat ikäryhmän, sukupuolen, elämäntyylin ja sosioekonomisen taustan perusteella. Kun tunnet kohderyhmäsi, pystyt sitouttamaan heitä paremmin. Brändin visuaalinen ulkoasukin on helpompi suunnitella. 

Joskus yrityksen tarjonta on niin monipuolista, että kohderyhmä muodostuu väkisinkin melko laajaksi. Tällöin markkinointi voi aiheuttaa haasteita. Kenelle lopulta kohdennan viestin, ja mitä medioita kannattaa käyttää.

Itse graafikon palveluja tarjoavana koen kuuluvani tähän ryhmään.

Itse asiassa olen valinnut laajan kohderyhmäni. Voisin rajata palvelujani esimerkiksi pelkästään yritysilmeisiin, mutta sitä en ole ainakaan toistaiseksi halunnut tehdä. Tarjoan monipuolisesti visuaalisen suunnittelun palveluja, sillä työn vaihtelevuus on minulle tärkeää.

Asiakkaisiini kuuluu sekä pieniä yrityksiä ja yhteisöjä että monikansallisia yhtiöitä – jonkin verran myös yksityishenkilöitä. Toinen ei sulje pois toista. Suunnittelussa pätevät samat lainalaisuudet riippumatta yrityksen koosta.

Autan pieniä yrityksiä brändin luomisessa, digimarkkinoinnissa tai vaikka messumateriaalien suunnittelussa.

Suuremmat yritykset, joilla on valmis brändi ja vakiintunut asiakaskunta, tarvitsevat myös jatkuvaa graafista tukea kuten markkinointimateriaalien ja pakkausten suunnittelua, niiden päivittämistä, yrityksen viestinnän visuaalista kehittämistä tai brändin näkyvyyden ylläpitoa eri kanavissa.

Olen yksinyrittäjä, mutta käytän isommissa projekteissa apuna verkostoani, muita viestinnän ammattilaisia.

Palveluni ei ole myöskään sidottu tiettyyn alaan. Olen toki tehnyt joidenkin alojen markkinointiviestintää muita enemmän, ja näin ollen tunnen niitä paremmin. Esimerkiksi elintarvikkeiden ja terveystuotteiden markkinointia olen tehnyt paljon.

Laajalle kohderyhmälle viestiessä olen välillä tuntenut riittämättömyyttä. Vaikka palvelen suurimmaksi osaksi yrityksiä, sielläkin palvelun ostajana toimii ihminen – hyvin erilaisia ihmisiä, jotka liikkuvat eri medioissa ja joiden yhdistävänä tekijänä on vain tarve hyvälle visuaaliselle suunnittelulle.

Pyrin siis viestinnässäni keskittymään monipuolisen osaamisen esille tuomiseen, hyvään asiakaskokemukseen ja brändi-ilmeen yhtenäisyyteen.

Isoa markkinaa on hyödyllistä segmentoida ja kohdentaa markkinointiviestintää eri asiakassegmenteille.

Segmentointi, monikanavaisuus ja brändin yhtenäisyys (mm. laadukas brändi-ilme) auttavat tavoittamaan erilaisia asiakkaita.